Video Youtube bị viền đen che hai bên thật là khó chịu Nếu bạn lỡ dùng điện thoại ở chế độ màng hình dọc trong lúc quay video , thì đây là cách hữu…

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://habblezhotel.net/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>