Bãi Xe sam sung tại Đầu cầu Quang Thịnh. Hàng ngày công nhân sam sung và ở các KCN khác đón trả công nhân tại đây từ 6h sáng đến 22h đêm với vài chục …

Xem thêm các video Du Lịch khác: https://habblezhotel.net/category/du-lich

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>