Nước biển ở bờ phía nam nước Anh gây ngạc nhiên vì đột ngột chuyển sang màu cam như ráng chiều, khiến du khách tắm mình trong đó phát ban khắp người.

Xem thêm các video Du Lịch khác: https://habblezhotel.net/category/du-lich

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>