Nhằm tạo điều kiện cho người dân và du khách vui chơi tắm biển an toàn, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vừa khảo sát và công bố các bãi tắm…

Xem thêm các video Du Lịch khác: https://habblezhotel.net/category/du-lich

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>