Hướng dẫn cách phòng trị Bệnh Thối Ấu Trùng Ong.Chia sẻ cho các bạn mới nuôi ong cách trị bệnh thối ấu trùng ong tuổi nhỏ từ 3-5 ngày tuổi ong nó chết có mùi chua bằng thuốc KaNaMyCin 10%.

Hãy Bấm Đăng Ký Để Ủng Hộ Cho Mình Và Nhận Được Thông Báo Từ ViDeo Tiếp Theo Nhé.

#bệnhthốiấutrùng
#trịbệnhthốiấutrùng
#chuabenhthoiautrung
#bệnhcủaongmật
#bệnhthốiấutrùngtuổinhỏ

Xem thêm các video Khỏe Đẹp khác: https://habblezhotel.net/category/khoe-dep

5 thoughts on “CÁCH TRỊ BỆNH THỐI ẤU TRÙNG ONG”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>