Thới Lai sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019. Đại hội đảng viên chi bộ khu vực Phú Hưng. Kiểm tra công tác hội và phong trào nông dân năm…

Xem thêm các video Giải Trí khác: https://habblezhotel.net/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>