Quốc hội thảo luận dự án luật dân quân tự vệ. Ban thường vụ họp phiên thường kỳ tháng 10 năm 2019. Bình Thủy – Đã có 17 chi bộ và đảng bộ bộ…

Xem thêm các video Giải Trí khác: https://habblezhotel.net/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>