Đảo Thổ Chu, huyện Phú Quốc Kiên Giang, hòn đảo tiền tiêu xa xôi nhất của VN (danh sách phát: Khám phá đảo Thổ Chu).

Xem thêm các video Du Lịch khác: https://habblezhotel.net/category/du-lich

41 thoughts on “Cuộc sống biệt lập ở Thổ Chu, hòn đảo tiền tiêu xa xôi nhất VN”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>