Dừng hoạt động kinh doanh của công trình Panorama
VTC1 | Công trình Panorama trên Mã Pì Lèng đã tạm dừng hoạt động kinh doanh theo yêu cầu của UBND huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Nhưng công trình vẫn mở cửa cho khách vào ngắm cảnh, chụp ảnh.

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://habblezhotel.net/category/cong-nghe

4 thoughts on “Dừng hoạt động kinh doanh của công trình Panorama”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>