Bạn có chắc là muốn uống nước bằng chiếc cốc thủy tinh kia không? Bởi vân tay của bạn sẽ bám đầy trên thành cốc, và rõ ràng nhiêu đó là quá đủ…

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://habblezhotel.net/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>