Mình muốn kêu gọi mọi người, đặc biệt là những bạn trẻ hãy tuyệt đối nói không với ma túy, dù chỉ một lần.Đó là những chia sẻ của bác sĩ…

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://habblezhotel.net/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>