LẮNG NGHE NHỮNG CÂU CHUYỆN NHÀ HÀ NỘI, KHÔNG CỦA RIÊNG AI “Nhà thì chật, ngõ thì hẹp… tôi chỉ ước chỗ nào có nhiều cây xanh thì tốt” – Bác Nam, …

Xem thêm các video Du Lịch khác: https://habblezhotel.net/category/du-lich

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>