Tàu kéo sà lan chở đá. Xáng dây trên bãi cát. Làm việc nhộn nhịp như ngày hội. Xe ben lần lượt vận chuyển cát, đá ra công trưởng xây dựng 973 – Thủy Miền Tây

Xem thêm các video Du Lịch khác: https://habblezhotel.net/category/du-lich

12 thoughts on “Sà lan chở đá. Xáng dây trên bãi cát làm việc như ngày hội 973 – Thủy Miền Tây”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>