Group Lớp Thầy Ba:

Fanpage:
Thầy Giáo Ba:
Noway:
Mina Young:
SBTC Clear:
SBTC:

kênh youtube team SBTC:
Noway:

Mina Young:

Petland:

Kít Kít:

thầy Ba:

Sena:

Clear:

Link ghi danh trở thành gia đình SBTC:

Contact:
►Gmail : baroibeokols1989@gmail.com để liên hệ quảng cáo , event sự kiện v.v…..

#SBTC

Xem thêm các video Tổng Hợp khác: https://habblezhotel.net/category/tong-hop

21 thoughts on “SBTC Tổng Hợp #10: Bóc Phốt Team SBTC, Lí Do Team Zotac Xưa Tan Rã,…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>