Hướng dẫn tự Tạo Layer cho Shop để đóng dấu sản phẩm trên Shopee Yêu cầu định dạng hình ảnh PNG, nền trong suốt (1024×1024) Xem mẫu tham khảo …

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://habblezhotel.net/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>