Diễn viên:
Ô Tĩnh Tĩnh – Mã Tú Anh
Chu Du Thạc – Tiểu Mã Tú Anh
Hải Lục – Thác Nhã
Hách Trạch Gia – Dương Điều Hoa
Mạch Địch Na – Hoa Dung
Chúc Tự Đan – Dương Mộ Vân
Trịnh Miêu Chi – Yến Nương
Triệu Hàn Anh Tử – Nguyệt Trinh Công Chúa;
Trương Bảo Văn – Đại Thẩm;
Lưu Chỉ Tịch – Kỳ Kỳ Cách;
Trần Di Chân – Hồng Diễm Sư Phụ/Tả Hộ Pháp
Đàm Ly Mẫn – Mỹ Ma Ma
Lý Hân Thông – Ngọc Sương
Ô Sảnh Sảnh

Xem thêm các video Tổng Hợp khác: https://habblezhotel.net/category/tong-hop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>