Diễn viên:
Ngô Cẩn Ngôn – Nguỵ An Lạc; Tần Lam – Phú Sát Hoàng Hậu; Xa Thi Mạn – Nhàn Phi; Đàm Trác – Cao Quý Phi; Vương Viện Khả – Thuần Phi; Trương Gia Nghê – Thuận Tần; Lý Xuân Ái – Thư Phi; Phan Thời Thất – Gia Phi; Lý Nhược Ninh – Khánh Phi; Luyện Thúc Mai – Du Phi; Tống Xuân Lệ – Hoàng Thái Hậu; Tô Thanh – Nhĩ Tình; Trương Dịch Hề – Cát Tường; Phương An Na – Trân Nhi; Khương Tử Tân – Minh Ngọc; Bạch San – Dự Thái Phi; Đới Xuân Vinh – Ô Nạp La phu nhân; Thi Diễm Phi – Chi Lan;

Xem thêm các video Tổng Hợp khác: https://habblezhotel.net/category/tong-hop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>