Truyền hình OTT: Xu hướng mới của công chúng
VTC1 | Thay vì chiếc tivi truyền thống, khán giả đang xem truyền hình có xu hướng chuyển sang truyền hình OTT để xem những chương trình họ quan tâm ở bất cứ thời gian, địa điểm nào.

Xem thêm các video Giải Trí khác: https://habblezhotel.net/category/giai-tri

2 thoughts on “Truyền hình OTT: Xu hướng mới của công chúng”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>