Do các máy xách tay về từ hàn quốc bảo mật cao nên chụp ảnh cũng có âm thanh. Nay mình mới tìm được cách tắt âm cho samsung hàn quốc, đã test thử …

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://habblezhotel.net/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>