Chương trình thời sự hôm nay gồm những nội dung sau:

– Các đơn vị tổ chức công bố quyết định sáp nhập xóm, khối và quyết định chỉ định các chức danh cán bộ xóm.

– Công an huyện: Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

– Tạo sân chơi cho trẻ ở khoa nhi bệnh viện đa khoa Đô Lương

– Và các nội dung vừa diễn ra.

Xem thêm các video Giải Trí khác: https://habblezhotel.net/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>