– Họp tiểu ban văn kiện, tổ giúp việc chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
– Hội nghị ban chấp hành đảng bộ lần thứ 20 nhiệm kỳ 2015 – 2020.
– Đồng chí Bùi Văn Tinh – Phó Bí thư thường trực huyện ủy kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXIII và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ Nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại đảng ủy xã Lỗ Sơn
– Nam Sơn Vào mùa thu hoạt Quýt
– P/s: Xã Phú Cường cần lắm những công trình nước sạch

Xem thêm các video Giải Trí khác: https://habblezhotel.net/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>