– Be a hungry crocodile and hunt food at the beach. Take a bite from humans, squid, dolphin and even a big whale! Don’t let the crocodile die in hunger so better give all it wants to eat. There are two beaches that you can explore and see if there’s anything edible. Play Crocodile Simulator Beach Hunt now and fill this hungry hungry croc with lots of meat!

– Hãy là một con cá sấu đói và săn thức ăn ở bãi biển. Hãy cắn một miếng từ con người, mực, cá heo và thậm chí là một con cá voi lớn! Đừng để cá sấu chết trong cơn đói để tốt hơn là cho tất cả những gì nó muốn ăn. Có hai bãi biển mà bạn có thể khám phá và xem có thứ gì ăn được không. Chơi Cá sấu giả bãi biển Hunt ngay bây giờ và lấp đầy con cá đói đói này với rất nhiều thịt!

#Crocodile
#Crocodile_Simulator_Beach_Hunt
#Crocodile_Simulator
#Beach_Hunt

Xem thêm các video Du Lịch khác: https://habblezhotel.net/category/du-lich

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>