Sau nhiều năm chờ đợi, sáng ngày 25 tháng 10 năm 2019, xã đảo Tiên Hải, Thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đã có điện lưới quốc gia. Không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân, điện lưới quốc gia mở ra cơ hội phát triển du lịch cho xã đảo xinh đẹp này.

Xem thêm các video Du Lịch khác: https://habblezhotel.net/category/du-lich

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>