Đây là chiếc flycam thứ 2 mà mình vừa mới mua được, hiệu của nó là dji mavic mini, mình vừa nhận được nên đập hộp cho mọi người cùng xem với mình…

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://habblezhotel.net/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>