#Cap3
có bạn nào đi học mà bị đau bụng mà mắc ỉa như mình không :))
Video này được thực hiện dựa trên câu chuyện có thật của mình
mình sẽ nhớ mãi kỉ niệm này,
chúc các bạn xem video vv
Yêu các bạn

Xem thêm các video Mẹo Vặt khác: https://habblezhotel.net/category/meo-vat

7 thoughts on “Đi Ỉa Ở Trường”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>