#GotQik #ThongMinh
Tải ngay trên CH Play :

GotQik là một công cụ dịch và học tiếng Anh thông minh và tiện lợi ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
Ứng dụng bao gồm dịch nói, dịch văn bản, Từ điển Anh Việt, dịch qua chụp ảnh, lưu từ mới tiện lợi, nhắc nhở học từ mới .

– Có góc học tập, hình ảnh lưu trữ phục vụ học tập.
– Đơn giản, dễ sử dụng.
– Tra từ Offline, và trực tuyến, mỗi từ tra sẽ được lưu lại ở mục từ mới.
– Hỗ trợ phát âm, hỗ trợ dịch tiện lợi.
– Dịch thông minh qua hình ảnh, lưu trữ từ mới tiện lợi.
– Có hệ thống nhắc nhở học từ mới
– Hỗ trợ dịch giọng nói ứng dụng giọng trí tuệ nhân tạo rất thật
– Liên lạc và gửi yêu cầu đến nhà sản xuất dễ dàng.

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://habblezhotel.net/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>