HCM mỗi khi đi công tác, mang theo mo cơm cau, gói muối vừng… chỉ là một trong hàng ngàn mẹo vặt, vốn có từ thời Pắc Bó, cốt làm hoa mắt, mủi lòng, mụ trí các chiến sĩ gian khổ núi rừng quá ngây ngô dễ tin HCM sống thanh cao, đạm bạc, giản dị, luôn gần gũi với Dân nghèo. HCM quả là một diễn viên kiệt xuất siêu lừa ngoại hạng thế giới khó ai bì kịp.

Xem thêm các video Mẹo Vặt khác: https://habblezhotel.net/category/meo-vat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>