Hướng dẫn cài đặt Office 365 home & Office 365 personal & Office 365 E3 trên windows bao gồm:
Link cài đặt:
Đăng nhập tài khoản – điền giấy phép – tải về cài đặt
• Word, Excel, PowerPoint, Access, One drive, OneNote, skyper…
• Cài đặt Office 365 trên tối đa 5 PC và/hoặc Mac, 5 máy tính bảng (máy tính bảng Windows, iPad hoặc Android) và điện thoại thông minh.
Websites:
Mua giấy phép:
Thuê sử dụng:

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://habblezhotel.net/category/cong-nghe

2 thoughts on “Hướng dẫn cài đặt Office 365 bản quyền trên Windows”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>