Zalo: 096.328.3313
Bước 1 : Nhấn vào link
Username : ( Tạo tên đăng nhập )
Password: ( Tạo mật khẩu )
Confirm password : ( Nhập lại mật khẩu )
Nhập số Phone ( Điện thoại )
Nhấn Send Code ( Gửi mã về số điện thoại )
Nhập mã Code gửi đến số điện thoại
Bấm Register ( Đăng kí )
Bước 2 : Sau khi đăng kí sẽ hiện lên thông báo tải app . Nhấp vào và tải về máy
Bước 3 : Vào app Yippi đã tải ở bước 2 – Đăng nhập tên và mật khẩu đã đăng kí ở bước 1

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://habblezhotel.net/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>