Lần đầu tiền mình làm youtube nhờ mọi người góp ý, chỉ thêm nhé.
Lần này mình làm món cá đối kho lạt ăn với bông súng. Ăn thêm con cua gạch yếm vuông no cành hong…
Cảm ơn mọi người đã xem video của mình:
facebook của mình là:
============================
#truongdvt
#cahat
#dulich
#anuong
#daynauan
============================

Xem thêm các video Ẩm Thực khác: https://habblezhotel.net/category/am-thuc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>