xin chào các bạn. hôm nay mình sang bãi máy xúc để chọn và mua máy xúc cho khách. tình cờ gặp ông chủ bãi lái máy xúc san đất cực phê. như kiểu thợ…

Xem thêm các video Du Lịch khác: https://habblezhotel.net/category/du-lich

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>