Lần đầu làm video về ăn uống nên có nhiều thiếu sót mong mọi người thông cảm, mì mình làm là mì cay Hàn Quốc nên cực kỳ cay, những bạn không ăn cay được có thể đổi sang mì khác cũng được nhé!!

Xem thêm các video Ẩm Thực khác: https://habblezhotel.net/category/am-thuc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>