STV – (Phần đất từ đê biển đến bìa rừng do cát, bùn bã hữu cơ bồi đắp cao dần, phần đất bãi bồi màu mỡ được gọi là vùng đệm. Vùng đệm…

Xem thêm các video Du Lịch khác: https://habblezhotel.net/category/du-lich

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>