Thánh học sinh phần 2
với các bạn Quỳnh bé, Ngọc Trần, Hưng Nu.
Link nhạc được sử dụng trong video
Mọi vấn đề liên hệ gmail:
ducduc097@gmail.com
Hãy trao cho anh : Sơn Tùng MTP

Thất tình : Trịnh Đình Quang

Xem thêm các video Tổng Hợp khác: https://habblezhotel.net/category/tong-hop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>