Mùng 4 Bật Kinh Bồ Tát Phò Hộ Tai Qua Nạn Khỏi Tật Bệnh Tiêu Trừ Thân An Nhàn Lạc
Kinh Phật Hay là kênh tổng hợp kinh tụng,thuyết pháp phật giáo hay nhất và mới nhất của nhiều Đại Đức, Thượng Tọa với giọng tụng kinh tuyệt hay như TT Thích Trí Thoát, Thích Huệ Duyên, Thích Vạn Mãn, Thích Ân Điền, Thích Minh Nhẫn…vv…Với mong muốn truyền thông phật giáo đến với tất cả mọi người, đồng được thấm nhuần giáo pháp, tuệ căn tăng trưởng, phước huệ trang nghiêm, chúng sanh dị độ, Phật đạo viên thành. Chúc quý vi nghe kinh,pháp thân tâm an lạc .

🙏🌷🙏🌷🙏Mời quý phật tử và quý vị LIKE và ĐĂNG KÝ đẻ theo dõi các video mới nhất từ Kênh : Kinh Phật Hay ! Nam mô A Di Đà Phật !

Xem thêm các video Mẹo Vặt khác: https://habblezhotel.net/category/meo-vat

13 thoughts on “Tối Mùng 4 Bật Kinh Bồ Tát Phò Hộ Tai Qua Nạn Khỏi Tật Bệnh Tiêu Trừ Thân An Nhàn Lạc”

 • Con nam mô a di đà phật Con nam mô a di đà phật Con lạy quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn Con lạy quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn

 • Hoài Liêu Lê Thị says:

  NAM MÔ A Di Đà Phật
  NAM MÔ A Di Đà Phật
  NAM MÔ A Di Đà Phật
  NAM MÔ Bổn sư thích Ca Mẫu Ni Phật
  NAM MÔ Bổn sư thích Ca Mẫu Ni Phật
  NAM MÔ Bổn sư thích Ca Mẫu Ni Phật
  NAM MÔ Đại Bi Quán thế âm bồ tát
  NAM MÔ Đại Bi Quán thế âm bồ tát
  NAM MÔ Đại Bi Quán thế âm bồ tát
  NAM MÔ Đại Từ Đại bi Linh cảm Quán Thế âm bồ tát
  NAM MÔ Đại Từ Đại bi Linh cảm Quán Thế âm bồ tát
  NAM MÔ Đại Từ Đại bi Linh cảm Quán Thế âm bồ tát
  Con nguyện đem công đức này hồi hướng về tây phương cực tịnh độ trên đền bổn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường xin hồi hướng oan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp cũng như hiện tại hữu tình và vô tình nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề hết một báo thân này sanh qua cõi cực Lạc
  Con xin cảm ơn bạch Thầy đã tụng kinh cho chúng con nghe rất hay và có ý nghĩa Con và mọi người hướng về phật pháp nhiều hơn nữa con chúc cho quí Thầy sức khỏe dồi dào an Lạc cát tường tu hành thành đạt công việc thuận lợi nhé
  NAM MÔ A Di Đà Phật
  NAM MÔ A Di Đà Phật
  NAM MÔ A Di Đà Phật

 • Dung Vũ Thị says:

  nam mô a di đà phật
  nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật
  nam mô đại từ đại bi linh cảm quan thế âm bồ tát
  nam mô pháp hoa quan âm bồ tát

 • Lụa Trần Thị says:

  Nam mô a Di Đà Phật con lạy Phật phù hộ cho gia đình con mạnh khỏe hạnh phúc con lạy Phật quan thế âm bồ-tát cho gia đình con sin một bé trai để nối dõi tông đường con nam mô a Di Đà Phật

 • Con xin niệm nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật.nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật.con xin chúc thầy cùng các phật tử một buổi tối ăn lành mạnh khỏe và bình an mô phật con xin chân thành cảm ơn…..!

 • Lê Hồng Sơn says:

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙏
  NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT🙏.
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT🙏.

 • Hoài Liêu Lê Thị says:

  NAM MÔ A Di Đà Phật
  NAM MÔ A Di Đà Phật
  NAM MÔ A Di Đà Phật
  NAM MÔ Bổn sư thích Ca Mẫu Ni Phật
  NAM MÔ Bổn sư thích Ca Mẫu Ni Phật
  NAM MÔ Bổn sư thích Ca Mẫu Ni Phật
  NAM MÔ Đại Bi Quán thế âm bồ tát
  NAM MÔ Đại Bi Quán thế âm bồ tát
  NAM MÔ Đại Bi Quán thế âm bồ tát
  Con nguyện đem công đức này hồi hướng về tây phương cực tịnh độ trên đền bổn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường xin hồi hướng oan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp cũng như hiện tại hữu tình và vô tình nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề hết một báo thân này sanh qua cõi cực Lạc Con xin cảm ơn bạch Thầy đã tụng kinh cho chúng con nghe rất hay và có ý nghĩa Con và mọi người hướng về phật pháp nhiều hơn nữa con chúc cho quí Thầy sức khỏe dồi dào an Lạc cát tường tu hành thành đạt công việc thuận lợi nhé
  NAM MÔ A Di Đà Phật
  NAM MÔ A Di Đà Phật
  NAM MÔ A Di Đà Phật

 • Quang Việt Nguyễn says:

  NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
  NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
  NAM MÔ ĐAI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
  NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
  NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
  NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>