One thought on “TỔNG HỢP THỜI SỰ TUẦN QUA VỚI NAM QUAN WTMN”

  • Duc Han Triệu says:

    Cháu xin chào chú Ngô Kỷ. Chú cho cháu 1 câu trả lời của chú. Cháu thấy nhiều đài ở caliphonia nói là hơn 30 qua chú lười Lao động. Ko chịu đi làm… Chỉ há hốc mồm chờ chính phủ U S A chợ cấp và chú tranh cả cái nhà của người hom lét hơn chú. Cho cháu câu trả lời của chú nhé. Cháu cảm ơn chú nhiều..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>