Trộm chó ác độc , chó đang có bầu còn 3 ngày đẻ rồi chúng nó còn trộm
Sự việc xảy ra tạ Diên Khánhi Tỉnh Khánh Hòa
#tromcho#trộm chó#cẩu tặc#cautac

Xem thêm các video Mẹo Vặt khác: https://habblezhotel.net/category/meo-vat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>