3 thoughts on “Demo: Phần mềm nhận diện chữ số viết tay 1212012 1212025”

  • Hoacat Hoakhuyen says:

    mình đang bắt đầu làm một bài luận và phần này may quá gặp được bạn, bà có thể giúp mình không? mail của mình dinhhoakhuyen@gmail.com mình có thể xin mail của bạn để trao đổi cho dễ không? vì mình mới bar đầu học python nên rất mù mờ mà lại không có nguowi để hỏi, nếu bạn có thể giúp mình thì tốt quá, cảm ơn bạn

  • Bạn ơi cho mình phần cắt chữ xách định biên bạn làm như nào vậy ….Mình cũng đang làm cái này viết trên C#.Mong bạn giúp đỡ. or có thể share code project cho mình xin được không ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>