7 thoughts on “Excel Tự học hiệu quả nhất. (Bài 9_Phần 1): Tìm kiếm và thay thế dữ liệu”

 • thầy ơi em có trường họp này thì làm như thê nào ạ, đó là trường hợp tính điểm ưu tiên cho học sinh
  Nếu thi sinh ở khu vực 1 và thuộc doi tuong 1 thì công 1 điểm
  Nếu thi sinh ở khu vực 2 và thuộc doi tuong 2 thì công 1.5 điểm
  Nếu thi sinh ở khu vực 1 và thuộc doi tuong 3 thì công 0.5 điểm
  Nếu thi sinh ở khu vực 2 và thuộc doi tuong 1 thì công 0.5 điểm
  Còn thi sinh ở khu vực khác thì công 0 điểm
  Trường họp này thì làm như thê nào thầy ơi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>