Trong khi làm video mình đã quên không hướng dẫn d,d’ và d2.Xin mọi người thông cảm cho mình và mình xin rút kinh nghiệm trong những video sau.
Công thức tự nghiệm:
U L F2 R2 F U’ B’ D U L2 U2
R B D’ F U L D U x F2 L2 R2 U2
Link facebook của mình

Thanks for watching!!

Nguồn: https://habblezhotel.net/

Xem thêm bài viết khác: https://habblezhotel.net/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>