Kiểm tra những vị trí có ve chó, hôm nay tôi bắt bọ ve cho hai con chó xám và con chó phèn thì lúc nào tôi bắt tôi cũng kiểm tra những vị trí quan trọng và những vị trí này sẽ có nguy cơ có ký sinh rất cao. Tôi thấy vị trí ngay lỗ tai con chó và móng chân chó, trong video sẽ là những hình ảnh bình thường cuộc sống của tôi và gia đình tôi, xin chúc các bạn có một ngày vui vẻ và hạnh phúc.
Donate Paypal:
Website:
Facebook :
Twitter:
Gmail : quynhnguyentrantruc@gmail.com

Thank you for watching the video. I wish you a happy day. Do not forget to like and share to support my dogs.

#pets #dogs #vecho

Xem thêm các video Mẹo Vặt khác: https://habblezhotel.net/category/meo-vat

14 thoughts on “Kiểm Tra Những Vị Trí Có Ve Chó | TQMT Tập 832”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>