Cách cài và sử dụng Greenify để đóng băng ứng dụng Android mục đích tiết kiệm pin.Nguyên tắc hoạt động của phần mềm là đóng băng các ứng dụng đang hoạt động khi màn hình tắt để tiết kiệm pin.
Download Greenify
Xem thêm: www.thubv.com

Nguồn: https://habblezhotel.net/

Xem thêm bài viết khác: https://habblezhotel.net/category/cong-nghe/

6 thoughts on “[Mẹo] Cách cài và sử dụng Greenify để đóng băng ứng dụng Android”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>