1: Kháng nghị Tài Khoản Quảng Cáo Bị Khóa

EMail: paymentsappeals+u8oabw1y.aeav73flom@support.facebook.com
2:Xin Nâng ngưỡng

3: Chát Support

4. Chính sách:

Báo cáo vấn đề đăng nhập :

Xác nhận danh tính của bạn bằng giấy tờ tùy thân :

Đã bị vô hiệu hóa – Không đủ điều kiện :

——-

Nguồn: https://habblezhotel.net/

Xem thêm bài viết khác: https://habblezhotel.net/category/giai-tri/

4 thoughts on “15. CÁCH KHÁNG NGHỊ TÀI KHOẢN QUẢNG CÁO BỊ KHÓA || NGÔ HOÀNG DU”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>