9,2 tỷ đồng đủ bồi thường 10 năm tù oan? | VTC

VTC | Ông Nguyễn Thanh Chấn, người ngồi tù 10 năm oan ức, lần đầu tiên giãi bày trên trường quay truyền hình về hành trình tìm công lý và yêu cầu của ông về việc bồi thường 9,2 tỷ đồng.

* Nguồn: VTC1
* Website:
* Đăng ký VTCTube:
* Facebook:
* Xem thêm trên VTCNews:

Nguồn: https://habblezhotel.net/

Xem thêm bài viết khác: https://habblezhotel.net/category/giai-tri/

30 thoughts on “9,2 tỷ đồng đủ bồi thường 10 năm tù oan? | VTC”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>