– Hướng dẫn làm kiểu bài phân tích nhân vật trong 1 tác phẩm truyện 12, liên hệ so sánh với nhân vật truyện/kịch lớp 11.
– Minh hoa qua dàn ý: phân tích nhân vật Phùng (truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa”, so sánh với nhân vật Vũ Như Tô)

Nguồn: https://habblezhotel.net/

Xem thêm bài viết khác: https://habblezhotel.net/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>