Hán Việt: Nghịch thiên cuồng phượng: Tu la tiểu thú phi
Tác giả: Sướng Nhiên

Đương trọng sinh gặp gỡ xuyên qua, đương phúc hắc gặp gỡ xảo trá, ai kỹ cao một bậc?

Nàng là danh môn quý nữ, sinh ra với quỷ tiết, thế nhân trong mắt điềm xấu chi nữ, cha không đau nương mềm yếu. Đích nữ tôn sư, lại mỗi người hèn hạ, khinh nhục chi, mệnh như cỏ rác, ti như bụi bậm.

Nàng là lánh đời gia chủ, ám dạ Tu La, xảo trá như hồ, mặt như thiên sứ, tâm như rắn rết, uổng có ngự thú khả năng, lại thiên mệnh không thọ.

Đương nàng trở thành nàng, giống như phượng hoàng niết bàn, diệu bao nhiêu người mắt, lại vào bao nhiêu người tâm?

Đương nàng dùng ưu nhã vô song, tuyệt đại phong hoa tư thái đứng ở quyền lợi đỉnh, ai có thể cùng nàng sánh vai cầm tay mà đi?
Hắn là lan tư ngọc thụ, phong hoa tuyệt đại, cơ trí vô song, dẫn vô số nữ nhi gia thương nhớ ngày đêm Thái tử. Lại liên tiếp cự hôn, dẫn người vô hạn mơ màng.
Nhiên, không người nào biết hắn hiệp oán trọng sinh mà đến, sở làm này hết thảy, chẳng qua vì báo thù rửa hận, cùng với báo kia kiếp trước chôn cốt chi ân.
Đương hắn rốt cuộc tìm được nàng, đương hắn thỉnh chỉ tứ hôn, triều đình chấn động, bá tánh ồ lên, đối phương thế nhưng là……

Nguồn: https://habblezhotel.net/

Xem thêm bài viết khác: https://habblezhotel.net/category/giai-tri/

23 thoughts on “Nghịch Thiên Cuồng Phượng: Tu La Tiểu Thú Phi Tập 1 Truyện Ngôn Tình Xuyên Không Hay”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>