234. Nguyễn Du về tác gia và tác phẩm
Tác giả: TRỊNH BÁ ĐĨNH
Nhà xuất bản: GIÁO DỤC – 2003
Người đọc: Đức Thiên
Xem toàn bộ:
Ebook.chm:
—————————-
Sơ lược sách:
Phần thứ nhất. CHÂN DUNG NGUYỄN DU QUA THƠ CHỮA HÁN VÀ VĂN CHIÊU HỒN
— Tâm tình Nguyễn Du qua một số bài thơ chữ Hán: HOÀI THANH
— Con người Nguyễn Du trong thơ chữ Hán: XUÂN DIỆU
— Nguyễn Du và thế giới nhân vật của ông trong thơ chữ Hán: NGUYỄN HUỆ CHI
— Độc Tiểu Thanh ký của Nguyễn Du: TRẦN ĐÌNH SỬ
— Tâm sự của Nguyễn Du qua thơ chữ Hán: TRƯƠNG CHÍNH
— Nguyễn Du trong những bài thơ chữ Hán: ĐÀO XUÂN QUÝ
— Thơ chữ Hán của Nguyễn Du: MAI QUỐC LIÊN
— Văn chiêu hồn — một bản tổng kết: NGUYỄN LỘC
— Người thơ thuần túy Nguyễn Du trong Văn tế thập loại chúng sinh: ĐINH HÙNG
Phần thứ hai. KIỆT TÁC TRUYỆN KIỀU NHÌN TỪ NHIỀU PHÍA
— Tựa Kim Vân Kiều án (trích): NGUYỄN VĂN THẮNG
— Tựa Đoạn trường tân thanh: ĐÀO NGUYÊN PHỔ
— Tự TIÊN PHONG MỘNG LIÊN ĐƯỜNG CHỦ NHÂN
— Thanh Tâm Tài Nhân thi tập tự: CHU MẠNH TRINH
— Tâm lý Thúy Kiều: PHẠM QUỲNH
— Bài diễn thuyết bằng quốc văn: PHẠM QUỲNH
— Văn chương và nhân vật trong Truyện thúy Kiều: NGUYỄN ĐÔN PHỤC
— Mấy lời bình luận về văn chương Truyện Kiều: NGUYỄN TƯỜNG TAM
— Văn chương Truyện Kiều: VŨ ĐÌNH LONG
— Luận về chính học cung tà thuyết quốc văn — Kim Vân Kiều Nguyễn Du: NGÔ ĐỨC KẾ
— Chánh học cùng tà thuyết có phải là vấn đề quan hệ chung không?: HUỲNH THÚC KHÁNG
— Mấy lời chiêu tuyết cho Vương Thúy Kiều: TRẦN TRỌNG LƯ
— Lý thuyết Phật học trong Truyện Kiều: TRẦN TRỌNG KIM
— Văn chương Truyện Kiều: NGUYỄN BÁCH KHOA
— Nguồn gốc văn Kiều: HOÀNG XUÂN HÃN…
Phần thứ ba. THƠ CA VỀ NGUYỄN DU VÀ TRUYỆN KIỀU
— Đoạn trường tân thanh đề từ: PHẠM QUÝ THÍCH
— Quan tiểu thuyết Vương Thúy Kiều ngẫu hứng: VŨ TÔNG PHAN
— Độc Thúy Kiều truyện, cảm tác: NGUYỄN XUÂN ÔN
— Vịnh Kim Vân Kiều ứng thế thi tập tiểu tập thượng (trích): HÀ TÔN QUYỀN
— Kim Vân Kiều án (trích): NGUYỄN VĂN THẮNG
— Hai bài ca trù: Kiều dặn Vân thay lời; Trách Kiều: NGUYỄN CÔNG TRỨ
— Thơ vịnh Kiều: NGUYỄN KHUYẾN
— Vịnh hai mươi hồi Kiều (trích): CHU MẠNH TRINH
— Túy Kiều: PHAN VĂN TRỊ
— Vịnh Kiều: TẢN ĐÀ — NGUYỄN KHẮC HIẾU
— Vinh Thúy Kiều: PHẠM HUY TOẠI
— Vịnh Kiều (trích): PHẠM VĂN NGHỊ
— Khóc Kiều: TRẦN HUY LIỆU
— Truy điệu Nguyễn Du: BÙI KỶ
— Bói Kiều: ANH THƠ
— Kính gửi cụ Nguyễn Du: TỐ HỮU
— Nhớ Tố Như: HUY CẬN
— Bên mộ cụ Nguyễn Du: VƯƠNG TRỌNG
— Nghĩ thêm về Nguyễn: CHẾ LAN VIÊN
— Bình luận về Kiều: TẾ HANH
Phần thứ tư. NGUYỄN DU VÀ TRUYỆN KIỀU TRONG MẮT NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
— Truyện Kiều và xã hội Á Đông (trích): RƠNÊ CRAYXẮC
— Nguyễn Du và Đoạn trường tân thanh: JOOCJƠ BUDAREN
— Nhân vật Từ Hải: N.I. NICULIN
— Nguyễn Du, nhà thơ nhân đạo lỗi lạc: N.I. NICULIN
— Nguyễn Du, nhà thơ kiệt xuất Việt Nam và Truyện Kiều của ông: LƯU THẾ ĐỨC — LÝ TU CHƯƠNG
— Từ những điều Nguyễn Du dạy: HÔLÔ ANĐRASƠ
—————————–
Kho sách nói dành cho người mù

Nguồn: https://habblezhotel.net/

Xem thêm bài viết khác: https://habblezhotel.net/category/giai-tri/

4 thoughts on “Nguyễn Du về tác gia và tác phẩm – Phần 1-1”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>