2 thoughts on “Phim hoa thiên cốt tập cuối”

  • Thanh hue Nguyen says:

    Phim gì mà nhảy nhót lung tung ??? Tập 1 , mới coi mà tìm không thấy những tập 7,8,9……..ròi tìm mãi không ra những tập cuối phần 1 ….sau đó nhẩy qua phần 2 , cũng chẳng ra làm sao ??? Không hiểu ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>