4 thoughts on “Tập 5: Quản lý bệnh hoạn”

  • Mới xem thấy cái phim này nội dung cũ, cổ tích, sến sẩm nhưng mỗi cuối phim lại có một thông điệp nhắn gửi về cách nhìn nhận, đánh giá và cách giải quyết mỗi tính huống rất hay, thông minh và đầy nhân văn. Hi vọng tập nào cũng có thông điệp thế này. Xem nhiều phim òi, nội dung shock, diễn viên sexy nhưng điwn thuần là phim, cái này có định hướng tốt nhất từng xem lun. Vote cho phim :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>