Xem lịch âm ngày hôm nay 30/6/2021 chuẩn xác nhất


Dương lịch: Thứ 4, Ngày 30 Tháng 6 Năm 2021

Âm lịch: Ngày 21 tháng 5 năm 2021 – Trực: Bình

Bát tự: Ngày Kỷ Dậu, Tháng Giáp Ngọ, Năm Tân Sửu

Là ngày: Minh Đường – Tiết: Hạn chí

Giờ tốt trong ngày: Tý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)

Kết luận:

Ngày tốt, ngày đẹp, ngày hoàng đạo tháng 6 năm 2021 bao gồm các ngày: 1/6 (21/4 âm), 4/6 (24/4 âm), 8/6 (28/4 âm), 10/6 (1/5 âm), 15/6 (6/5 âm), 18/6 (9/5 âm), 21/6 (12/5 âm), 24/6 (15/5 âm), 30/6 (21/5 âm) năm 2021.

Ngày xấu, ngày hắc đạo tháng 6 năm 2021 gồm các ngày: 2/6 (22/4 âm), 3/6 (23/4 âm), 5/6 (25/4 âm), 6/6 (26/4 âm), 7/6 (27/4 âm), 9/6 (29/4 âm), 11/6 (2/5 âm), 12/6 (3/5 âm), 13/6 (4/5 âm), 14/6 (5/5 âm), 16/6 (7/5 âm), 17/6 (8/5 âm), 19/6 (10/5 âm), 20/6 (11/5 âm), 22/6 (13/5 âm), 23/6 (14/5 âm), 25/6 (16/5 âm), 26/6 (17/5 âm), 27/6 (18/5 âm), 28/6 (19/5 âm), 29/6 (20/5 âm) năm 2021.

Ngày tốt tháng 6 năm 2021 theo tuổi 12 con giáp

Đây là danh sách các ngày đẹp, ngày tốt tháng 6 năm 2021 cho tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Đây là danh sách ngày cát lộc để thực hiện các công việc quan trọng: động thổ làm nhà, khai trương buôn bán, nhập trạch vào nhà mới, mua bán xe cộ… trong tháng 6/2021 hợp 12 con giáp.

Ngày tốt tháng 6 năm 2021 tuổi Tý

Đây là ngày tốt nhất trong tháng 6 năm 2021 hợp với tuổi Canh Tý, Nhâm Tý, Giáp Tý, Bính Tý, Mậu Tý khi thực hiện các công việc quan trọng nhất trong đời.

Ngày tốt tháng 6/2021 người tuổi Tý

Dương Âm lịch Giờ tốt
1/6 21/4 – Canh Thìn Dần (3-5h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h), Hợi (21-23h)
10/6 1/5 – Kỷ Sửu Dần (3-5h), Mão (5-7h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)
21/6 12/5 – Canh Tý Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h)

Ngày đẹp tháng 6 năm 2021 tuổi Sửu

Dưới đây sẽ là danh sách các ngày đẹp nhất, hợp nhất với gia chủ tuổi Tân Sửu, Quý Sửu, Ất Sửu, Đinh Sửu, Kỷ Sửu khi thực hiện các công việc trong tháng 6 năm 2021.

Ngày tốt tháng 6/2021 người tuổi Sửu
Dương Âm lịch Giờ tốt
10/6 1/5 – Kỷ Sửu Dần (3-5h), Mão (5-7h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)
18/6 9/5 – Đinh Dậu Tý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)
21/6 12/5 – Canh Tý Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h)
30/6 21/5 – Kỷ Dậu Tý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)

Danh sách ngày tốt tốt tháng 6/2021 tuổi Dần

Danh sách các ngày tốt ngày đẹp hợp với gia chủ tuổi Canh Dần, Nhâm Dần, Giáp Dần, Bính Dần, Mậu Dần trong tháng 6/2021 để thực hiện công việc quan trọng được tốt nhất.

Ngày tốt tháng 6/2021 người tuổi Dần
Dương Âm lịch Giờ tốt
8/6 28/4 – Đinh Hợi Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)
15/6 6/5 – Giáp Ngọ Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h)
24/6 15/5 – Quý Mão Tý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)

Ngày giờ hoàng đạo tháng 6 năm 2021 tuổi Mão

Đây là danh sách ngày đẹp và hợp tuổi nhất với các tuổi Tân Mão, Quý Mão, Ất Mão, Đinh Mão, Kỷ Mão trong tháng 6/2021.

Ngày tốt tháng 6/2021 người tuổi Mão
Dương Âm lịch Giờ tốt
4/6 24/4 – Quý Mùi Dần (3-5h), Mão (5-7h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)
8/6 28/4 – Đinh Hợi Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)
24/6 15/5 – Quý Mão Tý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)

Xem ngày tốt tháng 6 năm 2021 tuổi Thìn

Tuổi Canh Thìn, Nhâm Thìn, Giáp Thìn, Bính Thìn, Mậu Thìn nên chọn những ngày đẹp trong tháng 6/2021 dưới đây để thực hiện các việc được thuận lợi.

Ngày tốt tháng 6/2021 người tuổi Thìn
Dương Âm lịch Giờ tốt
18/6 9/5 – Đinh Dậu Tý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)
21/6 12/5 – Canh Tý Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h)
30/6 21/5 – Kỷ Dậu Tý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)

Các ngày tốt tháng 6 năm 2021 tuổi Tỵ

Dưới đây là bảng danh sách ngày tốt nhất hợp với tuổi Tân Tỵ, Quý Tỵ, Ất Tỵ, Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ trong tháng 6 năm 2021 để thực hiện các công việc được thuận lợi.

Ngày tốt tháng 6/2021 người tuổi Tỵ
Dương Âm lịch Giờ tốt
10/6 1/5 – Kỷ Sửu Dần (3-5h), Mão (5-7h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)
18/6 9/5 – Đinh Dậu Tý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)
21/6 12/5 – Canh Tý Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h)
30/6 21/5 – Kỷ Dậu Tý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)
Ngày tốt nhất tháng 6/2021 tuổi Ngọ

Các ngày đẹp dưới đây chúng tôi cho là tốt nhất trong tháng 6/2021 để người tuổi Canh Ngọ, Nhâm Ngọ, Giáp Ngọ, Bính Ngọ và Mậu Ngọ tiến hành mọi công việc được an lành.

Ngày tốt tháng 6/2021 người tuổi Ngọ
Dương Âm lịch Giờ tốt
4/6 24/4 – Quý Mùi Dần (3-5h), Mão (5-7h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)

Ngày đẹp nhất tháng 6/2021 tuổi Mùi

Tuổi Tân Mùi, Quý Mùi, Ất Mùi, Đinh Mùi, Kỷ Mùi cần lấy các ngày hoàng đạo trong tháng 6/2021 dưới đây để thực hiện mọi việc được tốt lành.

Ngày tốt tháng 6/2021 người tuổi Mùi
Dương Âm lịch Giờ tốt
4/6 24/4 – Quý Mùi Dần (3-5h), Mão (5-7h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)
8/6 28/4 – Đinh Hợi Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)
15/6 6/5 – Giáp Ngọ Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h)
24/6 15/5 – Quý Mão Tý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)

Ngày tốt ngày đẹp tháng 6 năm 2021 tuổi Thân

Đây là danh sách các ngày đẹp hợp với tuổi Canh Thân, Nhâm Thân, Giáp Thân, Bính Thân, Mậu Thân trong tháng 6/2021 để thực hiện mọi việc được bình an, may mắn thuận lợi.

Ngày tốt tháng 6/2021 người tuổi Thân
Dương Âm lịch Giờ tốt
1/6 21/4 – Canh Thìn Dần (3-5h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h), Hợi (21-23h)
21/6 12/5 – Canh Tý Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h)
24/6 15/5 – Quý Mão Tý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)

Các ngày đẹp tháng 6 năm 2021 tuổi Dậu

Người tuổi Tân Dậu, Quý Dậu, Ất Dậu, Đinh Dậu, Kỷ Dậu nên chọn các ngày đẹp trong tháng 6/2021 dưới đây để thực hiện các công việc quan trọng của đời người.

Ngày tốt tháng 6/2021 người tuổi Dậu
Dương Âm lịch Giờ tốt
1/6 21/4 – Canh Thìn Dần (3-5h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h), Hợi (21-23h)
10/6 1/5 – Kỷ Sửu Dần (3-5h), Mão (5-7h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)
Ngày đẹp trong tháng 6/2021 tuổi Tuất
Dưới đây là tất các các ngày tốt nhất trong tháng 6 năm 2021 hợp với tuổi Canh Tuất, Nhâm Tuất, Giáp Tuất, Bính Tuất, Mậu Tuất.

Ngày tốt tháng 6/2021 người tuổi Tuất
Dương Âm lịch Giờ tốt
15/6 6/5 – Giáp Ngọ Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h)
24/6 15/5 – Quý Mão Tý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)
Xem danh sách ngày tốt tháng 6 năm 2021 tuổi Hợi
Tuổi Tân Hợi, Quý Hợi, Ất Hợi, Đinh Hợi, Kỷ Hợi nên chọn các ngày tốt dưới đây trong tháng 6 năm 2021 để tiến hành các công việc quan trọng.

Ngày tốt tháng 6/2021 người tuổi Hợi
Dương Âm lịch Giờ tốt
4/6 24/4 – Quý Mùi Dần (3-5h), Mão (5-7h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)
21/6 12/5 – Canh Tý Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h)
24/6 15/5 – Quý Mão Tý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)
Ngày tốt tháng 6 năm 2021 là các ngày nên thực hiện các công việc quan trọng trong cuộc đời như: cưới hỏi, làm nhà, động thổ, khai trương, nhập trạch, mua xe… Trường hợp bất đắc dĩ phải chọn các ngày khác trong danh sách trên thì gia chủ cần chọn ngày hoàng đạo và giờ tốt để thực hiện.

Lịch âm dương tháng 6 năm 2021

Dương lịch tháng 6 là tháng thứ 6 theo lịch Gregorius. Trong tháng 6 năm 2021 có 30 ngày. Ngày bắt đầu là ngày 1/6/2021 ngày kết thúc là ngày 30/6/2021. Dương lịch tháng 6 năm 2021 nhằm âm lịch tháng Giáp Ngọ năm Tân Sửu, ngày âm lịch trong tháng Giáp Ngọ này bắt đầu từ ngày 2459367 đến ngày 2459396 theo lịch Julius.

Dưới đây là bảng lịch âm, lịch dương trong tháng 6 năm 2021 để bạn dễ dàng tra cứu nhanh chóng, thuận tiện lúc cần thiết.

Theo nguồn: Lá số tử vi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>